Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la ocupare a persoanelor care caută un loc de muncă, prin intensificarea măsurilor active şi preventive pentru ocupare şi prin dezvoltarea unor deprinderi noi, necesare schimbărilor de pe piaţa muncii, promovând egalitatea de şanse la angajare pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi şomerii tineri şi şomerii de lungă durată
Acest obiectiv specific va fi realizat printr-un set complex de măsuri ce vor asigura reducerea neconcordanţei dintre cererea şi oferta de muncă , creşterea nivelului calificărilor şi stimularea spiritului antreprenorial.

Grupurile ţintă sunt : tineri şomeri, şomeri de lunga durată, femei, alte grupuri vulnerabile, toate fără o calificare sau cu calificări nesolicitate pe piaţa forţei de muncă, sau care aleg libera iniţiativă.

Beneficiarii finali sunt : instituţii, organizaţii locale implicate în stimularea ocupării forţei de muncă, societăţile comerciale sătmărene, precum şi persoanele în căutarea unui loc de muncă din rândul tinerilor sub 25 de ani, femeilor care se reîntorc în câmpul muncii şi a şomerilor de lungă durată , în final comunitatea locală.

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt::

- 500 chestionare de evaluare a nevoilor editate şi distribuite
- 150 fişe de evidenţă completate
- 10 afişe şi 100 pliante de promovare editate şi distribuite
- 1000 pliante tematice editate şi distribuite
- 1 conferinţă de promovare a proiectului organizată
- 1 studiu privind piaţa muncii realizat
- 1 bază de date cu cereri şi oferte de locuri de muncă creată şi actualizată
- minim 200 înscrieri în baza de date
- 1 pagină Web cu informaţii despre piaţa muncii
- 28 şomeri iniţiaţi în meseria de operator introducere, prelucrare şi validare date
- 14 şomeri iniţiaţi in contabilitate
- 14 şomeri calificaţi în meseria de lucrător comercial
- 10 şomeri  informaţi cu privire la demararea unei afaceri
- 12 şomeri instruiţi în tehnici şi metode tip Job Club
- 1 seminar de diseminare organizat

Activităţile prevăzute sunt :

A1. Pregătirea implementării proiectului
A2. Amenajarea spaţiului şi renovarea sălilor de curs
A3. Intervievarea şi angajarea unui referent
A4. Campania de mediatizare şi promovare a proiectului
A5. Realizarea unui studiu privind piaţa muncii în colaborare cu partenerul CCIA BN
A6. Crearea unei baze de date cu cereri şi oferte de locuri de muncă
A7. Crearea unei pagini de Web cu informaţii privind piaţa muncii
A8. selectarea participanţilor/grupurilor ţintă 
A9. Desfăşurarea programelor de instruire

  • Iniţiere în utilizarea calculatorului - 150 de ore
  • Iniţiere în Contabilitate - 150 de ore
  • Calificare Lucrător comercial - 360 ore (120 ore teorie ,240 ore  practică)

A10. Informare, îndrumare şi consultanţă pentru iniţierea unei afaceri
A11. Job Club - informare în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă
A12. Diseminarea rezultatelor
A13. Evaluare şi raportare

 

 

 

cc
CCIA Satu Mare
CCIA Bistriţa-Năsăud
Scoala Română de Afaceri Satu Mare